Klientská Zóna
Blog -> Aké sú informačné a registračné povinnosti e-shopov?


Upraviť novinku
07.12.2016   |
overenyshop.sk

Aké sú informačné a registračné povinnosti e-shopov?


Ak sa chystáte spustiť vlastný e-shop, čaká vás množstvo formalít a registrácií, ktoré musíte splniť. Akým informačným a registračným povinnostiam sa nevyhnete?

Informačné a registračné povinnosti e-shopov

Získanie oprávnenia na podnikanie

Ak chcete prostredníctvom e-shopu predávať tovar alebo služby, potrebujete si založiť živnosť, inak by ste podnikali neoprávnene. Pravdepodobne pôjde o živnosť s označením kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obsahujú všetky potrebné informácie, ktoré by mal zákazník vedieť ešte pred nákupom, vrátane zo zákona povinných informácií, ale aj vašich dodacích podmienok.

Najvhodnejšie je ich umiestniť na samostatnú podstránku, kde budú uvedené všetky povinné informácie, reklamačné podmienky a podobne. Dobré je, ak je odkaz na obchodné podmienky dostupný z každej stránky.

Zákazníkovi by však malo byť umožnené, aby si mohol obchodné podmienky preštudovať ešte pred tým než vytvorí objednávku.

Obchodné podmienky by mali obsahovať:

 • firemné údaje;
 • cenu dopravy a iných poplatkov;
 • platobné a dodacie podmienky a informácie o platbe vopred;
 • informovanie o skutočnosti, že odoslaním objednávky vzniká zákazníkovi povinnosť platby;
 • informácie o vybavovaní reklamácií a sťažností;
 • adresu, na ktorej si zákazník môže uplatniť reklamáciu alebo podať žiadosť (ak je táto adresa iná ako adresa sídla firmy);
 • právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, informácie o lehote a ako sa postupuje pri vrátení tovaru bez udania dôvodu a tiež formulár na odstúpenie od zmluvy;
 • informovanie o nákladoch, ktoré bude zákazník znášať v prípade vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy;
 • prípady kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a kedy stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

ďalej musia obsahovať informácie o:

Povinné údaje o prevádzkovateľovi e-shopu

Či už podnikáte ako živnostník alebo formou s.r.o. v oboch prípadoch ste povinný na svojej webovej stránke zverejňovať určité povinné informácie. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné, napríklad zobrazené na stránke pod názvom „Kontakt“. Na svojom webe teda musíte zverejňovať tieto informácie:

 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania;
 • v prípade právnickej osoby aj právnu formu;
 • IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu;
 • telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo podať sťažnosť (ak je táto adresa iná ako je sídlo spoločnosti);
 • názov a adresu dozorného orgánu.

Súhlas s cookies

Návštevníka e-shopu ste povinní informovať o tom, že sa do jeho počítača ukladajú cookies a ako môže odmietnuť súhlas s ich ukladaním. 

Registrácia marketingového informačného systému

Od roku 2016 sa e-shop nemusí registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov. Avšak ak máte v úmysle zasielať zákazníkom newsletter alebo iné ponuky, zľavy a podobne aj naďalej musíte svoj e-shop registrovať ako marketingový informačný systém.

Registrácia pre DPH

V prípade, že nie ste platiteľom DPH, a tovar predávaný v e-shope nakupujete v zahraničí a za kalendárny rok nakúpite tovar za viac ako 14.000 eur, ste povinní sa zaregistrovať na daňovom úrade pre DPH.

Predaj použitého tovaru s vadou

V prípade, že má tovar, ktorý predávate nejakú vadu, musíte to označiť nielen v e-shope, ale aj na samotnom doklade o kúpe. Taktiež je potrebné zákazníka informovať o záručnej dobe na použitý tovar a vašej zodpovednosti za vady pri predaji použitého tovaru.

Sklad pri predaji potravín

Pokiaľ predávate cez internet potraviny, na ich skladovanie si musíte zriadiť osobitný sklad podľa predpisov a musí vám ho schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pozor si dajte aj na požiadavky na sklady potravín a informácie o schválení prevádzky od hygieny. Keďže sa predaj potravín cez internet považuje za tzv. epidemiologicky závažnú činnosť, musíte mať zdravotný preukaz a tiež odbornú spôsobilosť. Okrem toho sa pri predaji potravín cez internet musíte zaregistrovať na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Výdajné miesto

Ak zákazníkom umožňujete výdaj tovaru vo svojom osobnom mieste, tento priestor nemusíte nahlásiť ako prevádzkareň. Živnostenský zákon hovorí, že prevádzkarňou nie je priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie. Zákon však tiež hovorí, že by ste mali výdajný priestor „primerane“ označiť, teda podobne ako prevádzkareň.

Povinné informácie o predávanom tovare

V e-shope ste povinný uviesť aj informácie o výrobkov alebo službách, ktoré predávate. Informácie uvádzate priamo pri popise jednotlivých druhov tovarov alebo služieb. V niektorých prípadoch sú podmienky na popis produktov striktnejšie. Napríklad ak sú predávaným tovarom:

 • potraviny,
 • textilné výrobky,
 • drony,
 • elektrické spotrebiče.

Pri potravinách je presne určený zoznam informácií, ktoré ste povinný uviesť. Zákazníka by ste tiež mali informovať o záručnej dobe, ak netrvá tak ako zvyčaje 24 mesiacov. Popis textilných výrobkov musí obsahovať aj zloženie materiálov, popis obuvi aj údaje o materiáloch použitých na ich hlavné časti. Pri dronoch musíte zákazníka informovať o pravidlách a pri elektrických spotrebičoch ste povinní uviesť aj energetické štítky.

Pri opise vlastností produktu si treba dávať pozor, nato čo do opisu napíšete. Ak si totiž zákazník bude nárokovať vrátenie tovaru z dôvodu, že produkt nespĺňa požadované vlastnosti, teda vlastnosti uvedené v opise produktu, má právo na preplatenie všetkých nákladov na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ale aj všetky účelne vynaložené náklady v súvislosti s vrátením tovaru.

Okrem vlastností výrobku alebo služby ste povinní zákazníka informovať aj o použití, montáži, nebezpečenstve (pri nesprávnom použití, montáži alebo údržbe), o údržbe a skladovaní výrobku.

Okrem toho musí byť pri každom tovaru uvedená aj jeho cena. Výnimkou sú tovary, ktoré sú práve nedostupné. Ak ste platiteľom DPH musíte uviesť cenu vrátane DPH. Ak nie je jednotková cena zhodná s predajnou, musíte tovar označiť aj jeho jednotkovou cenou.

Nezabudnite pri tovare uviesť aj jeho dostupnosť, teda, či je tovar na sklade, u externého dodávateľa alebo nedostupný a pod. Nesmiete však uvádzať, že je tovar na sklade, ak to tak nie je. Ak si zákazník objedná tovar označený ako „skladom“ a neskôr mu napíšete, že je nedostupný, hrozí vám pokuta od SOI.

Povinné označenie výrobkov

Akýkoľvek tovar, ktorý dodávate zákazníkovi, musí byť správne označený. Čo to znamená? Tovar doručený k zákazníkovi musí zákazníka informovať o všetkých potrebných informáciách. Sú to informácie o: 

 • výrobcovi alebo tiež o dovozcovi alebo dodávateľovi, 
 • množstve alebo miere(uvedené v zákonných meracích jednotkách), 
 • podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, 
 • spôsobe použitia a údržby výrobku,
 • nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, 
 • riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

Označenie výrobku a uvedené informácie, tak ako aj informácie priložené k výrobku musia byť napísané v slovenskom jazyku.

Obsah potvrdenia objednávky

Dokonca aj obsah potvrdenia objednávky je upravený zákonom. Po odoslaní objednávky zákazníkom ste mu povinní poslať potvrdenie objednávky, v ktorom musíte uviesť povinné údaje určené zákonom.

Doklad o kúpe

Zákazníkovi, ktorý nakúpi vo vašom e-shope ste povinní vystaviť doklad o kúpe, či už bloček z registračnej pokladne alebo faktúru. Pri spotrebiteľoch stačí, keď im vystavíte dodací list alebo potvrdenie o nákupu. Pre prehľadnosť sa však odporúča vždy vystavovať faktúru.

Doklad o kúpe musí obsahovať tieto údaje:

 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivých výrobkov a služieb a celková zaplatená cena,
 • dátum predaja,
 • obchodné meno a identifikačné číslo,
 • sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby a adresa prevádzkarne,
 • pri predaji tovaru s jeho dodaním musí doklad o kúpe obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Registračná pokladňa

Registračnú pokladňu ste povinní vlastniť len v prípade, že umožníte zákazníkom vyzdvihnutie tovaru u vás osobne a zaplatenie tohto tovaru pri osobnom vyzdvihnutí.

 
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov