Klientská Zóna
Blog -> Ako označiť tovar predávaný v e-shope?


Upraviť novinku
30.11.2016   |
overenyshop.sk

Ako označiť tovar predávaný v e-shope?


Viete ako správne označiť tovar? Čo treba uviesť na tovare? A čo je potrebné preložiť pri označení tovaru dovezeného zo zahraničia?

Označenie tovaru predávaného v e-shope

Zákon na ochranu spotrebiteľa prikazuje predávajúcim, aby predávaný výrobok označili údajmi, ktoré spotrebiteľa informujú o jeho vlastnostiach. Tejto povinnosti sa nevyhnú ani predávajúci, ktorí svoj tovar predávajú cez internet.

Povinnosť označovať výrobky povinnými údajmi sa však nevzťahuje ani na výrobcu, ani na dovozcu, ale na predávajúceho. Zodpovední za označenie výrobkov ste teda vy, SOI v prípade neoznačenia alebo neúplného označenia výrobkov bude pokutovať vás. Predávajúci sa nevyhne zodpovednosti ani tvrdením, že mu potrebné, či správne informácie neposkytol dovozca alebo výrobca.

Predávajúci je povinný označiť výrobok údajmi o:

 • množstve alebo miere(uvedené v zákonných meracích jednotkách);
 • výrobcovi alebo tiež o dovozcovi alebo dodávateľovi;
 • podmienkach uchovávania a skladovania výrobku;
 • spôsobe použitia a údržby výrobku;
 • nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby; 
 • riziku, ktoré súvisí s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

Všetky informácie na výrobku musia byť napísané po slovensky. Nestačí teda len preklad v češtine. V slovenčine netreba uvádzať len informácie v grafickej podobe, čiže napríklad symboly ošetrovania textílií. Ak predávate výrobok, ktorého označenie vám dodávateľ dodal len v cudzom jazyku, vy musíte zabezpečiť jeho preklad do slovenčiny. Je teda potrebné privyrobiť etiketu so slovenským označením.

Pozor si dajte na preklad bezpečnostných upozornení teda rozličné varovania, ako napríklad „nevhodné pre deti do troch rokov“ alebo „horľavý výrobok“ a podobne. Ak nepreložíte bezpečnostné upozornenia do slovenčiny hrozí vám pokuta od slovenskej obchodnej inšpekcie.

CE značka

Mnohé výrobky musia byť označené vyhlásením o zhode – CE značkou. Sú to najmä hračky, zdravotnícke zariadenia, elektrické zariadenia, stroje a zariadenia, ochranné pomôcky a výťahy. Výrobok spĺňajúci všetky požiadavky musí mať čitateľné, viditeľné a nezmazateľné CE označenie. Obzvlášť dôležité je to najmä pri predaji mimo EÚ.

Potraviny – ich označovanie sa riadi špeciálnymi predpismi upravujúcimi rozsah informácií na obaloch a tiež veľkosť písma.

Textílie – musia obsahovať označenie textilných vlákien a informácie o údržbe.

Detské postieľky – musia mať predpísané bezpečnostné upozornenia.

Elektrické spotrebiče – musia byť označené aj energetickými štítkami.

Tu je zoznam ďalších výrobkov, ktorých označenie sa riadi špecifickými predpismi:

 • vinárske produkty,
 • obuv, prírodné usne a kožušiny,
 • krištáľ,
 • drony
 • biocídne výrobky,farby, laky a výrobky s organickými rozpúšťadlami,detergenty,
 • bezpečnostné dvere,
 • zariadenia, ktoré sa používajú vo vonkajšom prostredí a sú zdrojom hluku (krovinorezy, vyžínače trávnika, reťazové píly, odfukovače, drviče a pod. )
 • fény,
 • zábavná pyrotechnika,
 • trenažéry – stacionárne tréningové zariadenia, elektrické bicykle (EPAC bicykle),
 • slnečné okuliare,
 • výrobky z betónu,
 • chemické látky – pri predaji cez internet musia byť o.i. pri každom výrobku informácie o druhoch nebezpečia z etikety,
 • elektronické cigarety, zapaľovače,
 • prenosné svietidlá, dekoratívne olejové lampy, sviečky.

Návod na použitie a iné manuály

Ak je ku výrobku priložený aj manuál, resp. návod na použitie, je potrebné aj ten uviesť v slovenskom jazyku. Ak vám ho dodávateľ nedodal v slovenčine, znova ste vy ako predávajúci zodpovední za jeho preklad. Táto povinnosť sa však nevzťahuje len na prílohu k výrobku presne označenú ako „návod na použitie“, týka sa všetkých inštrukcií alebo písomne uvedených vlastností výrobku, ktoré sú k nemu priložené. Rovnako aj informácií o používaní výrobku a opatreniach, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pri používaní a informácií o spôsobe použitia, montáži, údržbe výrobku, o nebezpečenstve spôsobenom nesprávnym použitím alebo údržbou a o podmienkach uchovávania a skladovania. Všetky spomenuté informácie musia byť teda uvedené v slovenskom jazyku.

 
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov