Klientská Zóna
Blog -> Ako označovať textilné výrobky


Upraviť novinku
17.10.2017   |
overenyshop.sk

Ako označovať textilné výrobky


Ak sa chystáte predávať textilné výrobky iste vás bude zaujímať ako musia byť označené, ktoré údaje na nich nesmú chýbať a či musia byť označené aj v e-shope.

Označenie textilných výrobkov

Textilnými výrobkami sa myslia výrobky, ktoré obsahujú aspoň 80% hmotnosti textilných vlákien, poťahy čalúneného nábytku, poťahy dáždnikov a slnečníkov, ktoré obsahujú aspoň 80% hmotnosti textilných zložiek, textilné časti vrchnej časti, podlahových krytín (kobercov), textilné časti kempingového tovaru, textilné časti poťahov na matrace, textílie obsiahnuté v iných výrobkoch tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť v prípade, že sa uvádza ich zloženie.

 

Textilné výrobky musia byť správne označené, vrátane materiálového zloženia a musia byť tiež označené spôsobom ošetrovania. Túto povinnosť ukladá Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (Eú) Č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Vyhláška č. 18/1999 o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.

 

Za každý neoznačený tovar, ktorý obchodná inšpekcia nájde vo vašej predajni dostanete pokutu. Tak ako v kamennej predajni, tak aj pri predaji cez internet musíte označiť textilný tovar materiálovým zložením. Avšak na rozdiel od kamennej predajne, pri internetovom predaji nemusíte uvádzať spôsob ošetrovania. Textilný výrobok predávaný cez e-shop musí mať v slovenčine označenie materiálového zloženia a buď v slovenčine alebo symbolmi musí byť označený aj spôsobom údržby.

Správne označenie textilných výrobkov

Textilné výrobky sa označujú etiketou, ktorá musí byť viditeľná, čitateľná, trvalá, prístupná a pevne pripevnená (prišitím, vyšitím alebo vytlačením). Text etikety musí byť v slovenčine.

 

Etiketu a označenie je povinný zabezpečiť výrobca. Pokiaľ je však výrobok vyrobený mimo EÚ, etiketu je povinný zabezpečiť dovozca. Napriek tomu spadá zodpovednosť za označenie výrobku až na predávajúceho. V prípade, že nebude výrobok poriadne označený sankcie budú udelené obchodníkovi.  

Informácie o materiálovom zložením však musia byť prístupné aj na obale výrobku, v katalógoch alebo inej obchodnej literatúre. Spotrebiteľ teda musí mať prístup k informáciám z etikety ešte pred samotnou kúpou. Rovnaká povinnosť platí aj pri predaji textilných výrobkov cez internet, pri popise výrobku musia byť v e-shope uvedené informácie o materiálovom zložení.

Označenie o materiálovom zložení

Výrobok musí byť označený údajmi o materiálovom zložení, ktoré musia byť dobre čitateľné, správne, a zrozumiteľné. Údaje o všetkých druhoch vlákna musia byť rovnako výrazné.

Výrobky môžete označiť ako „len z“ „100%“, alebo „čisté“ len v prípade, že sú zložené výlučne z rovnakého vlákna. Ak je výrobok zložený z dvoch alebo viacerých textilných zložiek pričom majú jednotlivé zložky rôzny obsah textilných vlákien treba výrobok označiť tak, aby bol uvedený obsah textilných vlákien každej zložky. Ak však zložky netvoria hlavnú podšívku a predstavujú menej než 30% z celkovej hmotnosti výrobku takéto označenie nie je nutné.

Ak sa textílie skladajú z leptanej časti, vláknové zloženie sa udáva pre výrobok ako celok. Zloženie môže byť špecifikované tak, že sa oddelene uvedie zloženie základnej textílie a zloženie leptaných častí pričom sa uvádzajú názvy týchto zložiek.

V prípade, že názov výrobcu alebo obchodný názov výrobku obsahuje jeden z názvov textilných vláken alebo názov, ktorý by sa s niektorým z nich mohol zameniť, obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu bude uvedený bezprostredne pred označením výrobku údajmi o obsahu vláken alebo po tomto označení.

Názvy textilných vlákien

Konkrétny zoznam jednotlivých názvov textilných vlákien, označujúcich textílie môžete nájsť v Prílohe č. 1 Nariadenia na str. 12, ktoré si môžete stiahnuť tu v slovenskom jazyku (pdf, 1.3 MB).

Označenie spôsobu údržby

Podľa zákona je predávajúci povinný zreteľne označiť výrobok údajmi o spôsobe údržby. Údaje o spôsobe údržby musia byť uvedené na samotnom výrobku, dodanom spotrebiteľovi, nie v e-shope pri výrobkoch.

 

Informácie môžu byť uvedené buď slovne, a to v slovenskom jazyku alebo symbolmi (podľa normy STN EN ISO 3758). Musia byť jednoznačné a zrozumiteľné. Obchodník si môže vybrať, či zvolí označenie textom alebo symbolmi, Slovenská obchodná inšpekcia však odporúča grafické zobrazenie, čím sa myslia symboly údržby pre pranie, sušenie, bielenie, žehlenie, profesionálne ošetrovanie textílií. Tieto symboly sú však pod autorským právom. Ak ich chcete použiť potrebujete licenciu od spoločnosti Ginetex (resp. ich zástupcu na Slovensku).

 

Na označenie symbolov textílií sa používajú tieto základné symboly:

1.      Pranie – vanička. Tento symbol označuje pranie v domácnosti, či už v práčke alebo ručne. Informuje o maximálnej teplote pri praní.

2.      Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru – trojuholník. Tento symbol označuje, či sa výrobok môže alebo nemôže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru.

3.      Žehlenie – žehlička. Znamená žehlenie v domácnosti a tiež maximálnu teplotu žehlenia, ktorú označuje jednou, dvoma alebo tromi bodkami.

4.      Chemické čistenie – kruh.

Sušenie v bubnovej sušičke po praní – štvorec s kruhom vnútri. 

Doplnkovými symbolmi sú tieto symboly:

1.      Zakázaný spôsob údržby, ktorý sa označuje prečiarknutím ktoréhokoľvek z uvedených základných symbolov.

2.      Šetrné zaobchádzanie, ktorý sa označuje podčiarknutím príslušného symbolu.

3.      Veľmi šetrné zaobchádzanie, ktoré sa označuje prerušovanou čiarou pod symbolom.

 

Označenie ošetrovania textílií sa odporúča uvádzať v tomto poradí: pranie, bielenie prostriedkami s obsahom chlóru, žehlenie, chemické čistenie a sušenie v bubnovej sušičke

Ako symboly umiestniť

Symboly musia byť umiestnené rovno na výrobku alebo na etikete, ktorá je však trvale a pevne pripojená k výrobku. Symboly musia počas životnosti výrobku zostať dobre čitateľné. Môžu byť vytlačené, tkané alebo inak zhotovené. Etikety musia byť vyrobené z vhodne zvoleného materiálu, ktorý zostane pri predpísanom spôsobe ošetrovania výrobku stály, aspoň tak ako výrobok, na ktorom sú umiestnené.

V prípade, že budú etikety umiestnené inak ako určujú vyššie spomenuté pravidlá, toto označenie bude považované za neplatné a v prípade kontroly od SOI dostanete pokutu. Tá vám hrozí aj v prípade, že budú symboly ošetrovania na výrobku umiestnené na papieriku priloženom k výrobku alebo na visačke, pripnutej (napríklad silonom alebo šnúrkou) k výrobku. Povinnosť porušíte aj ak bude niektorý z piatich symbolov chýbať. 

 

Symboly, ich tvar a spôsob ich použitia sú upravené európskymi normami, ktoré si môžete zakúpiť napríklad v e-shope úradu pre normalizáciu (cca 14 EUR). 
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov