Klientská Zóna
Blog -> Ako predávať potraviny cez eshop?


Upraviť novinku
23.02.2017   |
overenyshop.sk

Ako predávať potraviny cez eshop?


Ak predávate cez internet potraviny, okrem základných registračných a informačných povinností sa vás budú týkať aj niektoré špecifiká, týkajúce sa konkrétne predaja potravín cez internet.

Predaj potravín v e-shope

 

Informácie v e-shope

Zákon o potravinách 152/1995 nariaďuje, aby ste v internetovom obchode predávajúcom potraviny zverejnili tieto informácie: 

  • Ak podnikáte ako fyzická osoba – obchodné meno a miesto podnikania, ak ste právnická osoba-obchodné meno a sídlo,
  • telefonický a e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
  • názov potraviny alebo výživového doplnku,
  • cenu potraviny alebo výživového doplnku,
  • obchodné podmienky,
  • platobné podmienky,
  • dodacie podmienky a náklady na dodanie.

 

Informácie o potravinách v e-shope

Ak predávate potraviny cez internet, pri potravinách je potrebné uviesť všetky povinné informácie. Povinné informácie je treba v slovenskom jazyku uviesť aj na obale potravín. Nesmiete však meniť, odstraňovať ani zakrývať údaje, ktorú sú na pôvodnom obale. 

 

Sklad na potraviny

Ak predávate potraviny cez internet, iste ich potrebujete niekde skladovať. Aby ste ich mohli vo vašom sklade skladovať potrebujete, aby bol sklad schválený regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Zákon o potravinách ukladá predajcom povinnosť skladovať potraviny výlučne za takých podmienok a v takých priestoroch, aby sa zachovala kvalita, bezpečnosť a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu. Ste povinní zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov, musíte teda vykonávať dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa zákona a viesť si o týchto činnostiach záznamy.

 

Skladované potraviny a zložky treba kontrolovať a ukladať ich tak, aby bola umožnená bezpečná kontrola a manipulácia s nimi. Musíte tiež oddelene skladovať nezlučiteľné druhy výrobkov, ktoré môžu vzájomne ovplyvňovať svoju bezpečnosť a kvalitu.

Potraviny musíte uchovávať na základe inštrukcií, ktoré sú na obale potraviny. Ak je teda napríklad určená teplota, pri ktorej majú byť skladované, musíte to dodržať. Rýchlo sa kaziace potraviny treba uchovávať trvale schladené a zmrazené potraviny zas trvale zmrazené.

 

Registrácia na štátnej veterinárnej a potravinovej správe

Pre predaj potravín cez internet je potrebné sa zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. Musíte tak urobiť či už poskytujete výrobu, spracovanie, distribúciu alebo predaj potravín.

 

Zákon o potravinách č. 152/1995špecificky ukladá povinnosti aj pri predaji potravín cez internet, čiže na diaľku. Musíte oznámiť začiatok predaja potravín cez internet ako aj akúkoľvek zmenu činnosti. Oznámenie je potrebné odoslať alebo inak doručiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v závislosti od sídla vášho podnikania. Ak by ste si túto povinnosť neplnili hrozila by vám pokuta až do 100.000 EUR.

 

Hygiena a zdravotný preukaz

Zamestnanci ako aj majiteľ firmy, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami musia byť poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa predpisu a musia mať tzv. zdravotný preukaz (zdravotná spôsobilosť) a tiež tzv. hygienické minimum (odborná spôsobilosť).

 

Záručná doba

Keďže sa záručná doba potravín líši od štandardnej 24-mesačnej záručnej doby podľa zákona, v obchodných podmienkach treba špecificky uviesť, aká je záručná doba pre potraviny. Záručná doba pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti je platná do uvedeného dátumu.

 

Reklamačné podmienky a odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Keďže potraviny podliehajú rýchlej skaze aj pravidlá pri uplatnení reklamácie sú o niečo odlišnejšie ako pri bežnom tovare. Rýchlo kaziace sa potraviny s dátumom v tvare „Spotrebujte do“ je možné reklamovať len do dňa nasledujúcom po ich kúpe.

Pri niektorých potravinách nemá zákazník právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Je preto potrebné o tejto skutočnosti zákazníka informovať v obchodných podmienkach pričom treba uviesť aj o aké druhy tovaru sa jedná (tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ).

 

Povinnosť uviesť orgány dozoru

Nezabudnite v kontaktných údajoch a/alebo v obchodných podmienkachuviesť orgán dozoru, ktorým je pri predaji potravín tradične Slovenská obchodná inšpekcia, ale aj regionálny úrad verejného zdravotníctva a regionálna veterinárna a potravinová správa. Uviesť treba aj ich adresu. 

 

Ostatné podmienky predaja potravín cez internet

Vo svojom internetovom obchode nesmiete predávať potraviny neznámeho pôvodu. Rovnako nesmiete ani predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Každá potravina, ktorú ponúkate musí mať preukázateľný pôvod – odkiaľ a od koho ste ju nadobudli. Dokladom o pôvode môže byť faktúra, dodací list a podobne. V neposlednom rade netreba zabudnúť na dodržiavanie zásad osobnej hygieny a hygienických požiadaviek na manipuláciu s potravinami.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov