Klientská Zóna
Blog -> Čo musí obsahovať potvrdenie objednávky v eshope?


Upraviť novinku
13.12.2016   |
overenyshop.sk

Čo musí obsahovať potvrdenie objednávky v eshope?


Po vytvorení objednávky ste povinný zákazníkovi doručiť potvrdenie o objednávke (potvrdenie o uzavretí zmluvy). Potvrdenie mu musíte doručiť buď mailom alebo na papieri, najlepšie hneď po odoslaní objednávky, najneskôr však spolu s dodaním tovaru. Táto povinnosť vyplýva zo zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 (konkrétne § 6).

Čo musí obsahovať potvrdenie objednávky v eshope

V nasledujúcom článku sa dozviete aké sú povinné náležitosti potvrdenia objednávky.

Obsah potvrdenia objednávky

Zákon presne vymedzuje, ktoré informácie je e-shop povinný v potvrdení uviesť, sú to tieto:

  • obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa e-shopu, kontakt: telefónne číslo a e-mail;
  • čo najvýstižnejší názov produktu - vlastnosti tovaru alebo druh služby;
  • celková cena tovaru spolu s nákladmi na dopravu a pod., ak sa vyžaduje platba vopred aj informácie o akejkoľvek zálohovej platbe;
  • platobné a dodacie podmienky plus lehota, dokedy bude tovar doručený;
  • právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, informácie ako si uplatniť toto právo a o nákladoch na vrátenie tovaru, ktoré bude zákazník v takom prípade znášať a tiež formulár resp. link na formulár na odstúpenie od zmluvy;
  • možnosti kedy je a kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť;
  • adresu, na ktorej si môže spotrebiteľ nárokovať reklamáciu v prípade, že je táto adresa iná ako sídlo firmy alebo podnikania;
  • poučenie o zodpovednosti za vady podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a tiež informácie o podrobnostiach záruky, ak sú prísnejšie ako určuje zákon v prípade, že si tovar vyžaduje špeciálne podmienky použitia a informácie o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov.

Vyššie spomenuté informácie ste povinní uviesť v potvrdení objednávky a to buď priamo v texte mailu alebo ako prílohu. Ak všetky potrebné informácie neposkytnete zákazníkovi priamo v potvrdení objednávky, môžete mu ich poslať v samostatnom maile alebo priložiť vytlačené na papier k samotnej zásielke. Ak by ste tak neurobili dopustili by ste sa tzv. správneho deliktu a od Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) by vám hrozila pokuta vo výške od 300 do 16.500 EUR.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov