Klientská Zóna
Blog -> Čo sú to cookies, prečo ich potrebujete, a ako ich legálne získať od zákazníka?


Upraviť novinku
16.10.2015   |
overenyshop.sk

Čo sú to cookies, prečo ich potrebujete, a ako ich legálne získať od zákazníka?


V tomto článku sa dozviete čo sú to cookies, prečo ich potrebujete pre zvýšenie zisku a ako ich legálne získať od zákazníka, aby ste neboli potrestaný.

Čo sú to cookies?

Cookies sú dáta ktoré ukladá Vaša internetová stránka alebo aplikácia ktorú používate. Využívajú sa, keď užívateľ navštívi Vašu stránku cez webový prehliadač, či už z počítaču alebo z mobilu. Cookies sú veľmi dôležité pre Váš e-shop. Dôvodov môže byť viacero, ako napríklad Vám pomôžu rozpoznať užívateľa, ktorý v minulosti navštívil Vašu stránku, prehliadol si pár výrobkov a odišiel. Jeho cookies Vám pri jeho ďalšej návšteve umožnia mu zobraziť výrobky, ktoré by sa mu mohli páčiť na základe jeho predošlého vyhľadávania. Ďalším využitím je automatické doplňovanie údajov, napríklad pri objednávke, to uľahčuje a spríjemňuje celý nákupný proces na Vašej stránke.

Právna úprava používania cookies.

Európska únia upravuje používanie cookies v smernici číslo 2002/58, ktorá sa týka spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácii. Všetky členské štáty majú povinnosť zosúladiť svoje zákony s danou smernicou, a tým donútiť prevádzkovateľov internetových stránok používať cookies len v prípade, ak majú povolenie od návštevníka svojej webovej stránky.

Užívateľ stránky musí byť vopred informovaný na aký účel budú cookies použité a musí mu byť umožnené odmietnuť súhlas s ich používaním

Slovenská republika smernicu implementovala v zákone číslo 351/2011 o elektronických komunikáciách. V zmysle ktorého „každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

 

Naša spoločnosť sa venuje tejto problematike a preto Vám radi pomôže s vypracovaním kompletnej dokumentácie, v súlade so zákonmi aby ste boli chránený vy a vaši klienti.

Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov