Klientská Zóna
Blog -> Môžem predávať mydlá a kozmetiku ktoré vyrobím doma?


Upraviť novinku
08.10.2019   |
overenyshop-sk

Môžem predávať mydlá a kozmetiku ktoré vyrobím doma?


Výroba mydiel ani iných kozmetických prípravkov doma nie je povolená bez splnenia zákonných podmienok. Zároveň nie je dovolené takéto výrobky predávať, či už v kamennej predajni, prostredníctvom e-shopu, webových sídiel, sociálnych sietí atď.

Pred samotnou výrobou a predajom kozmetických výrobkov, čiže aj mydiel, musíte splniť pár podmienok:

 

  1. vlastniť oprávnenie na podnikanie,
  2. mať schválené priestory od hygieny,
  3. mať odbornú a zdravotnú spôsobilosť,
  4. mať zavedenú správnu výrobnú prax,
  5. vypracovať informačnú zložku o výrobku (vrátane správy o jeho bezpečnosti),
  6. ohlásiť výrobok v CPNP portáli,

 

Najväčším problémom je práve to, že kozmetiku vyrábate doma. Bytové priestory totiž nemôžu slúžiť na bývanie a podnikanie zároveň. Výroba mydiel doma na podnikateľské účely, teda na predaj, či už v kamennej predajni alebo e-shope, nie je povolená.

 

Označovanie kozmetických výrobkov ako „home made“, príp. „vyrobené doma“ alebo slovíčkom „domáce“ tiež nie je možné. Ako sa vyjadril Úrad verejného zdravotníctva, v prípade, že výrobca označuje výrobok za vyrobený doma, a skutočne ho doma vyrobil, jeho tvrdenie je pravdivé, no zároveň poukazuje na to, že počas výroby neboli dodržané legislatívne požiadavky, napr., že neboli posúdené výrobné priestory, že nevlastní rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu na ich uvedenie do prevádzky, že výrobky neboli vyrobené na základe správnej výrobnej praxe, a tým pádom je možné spochybniť bezpečnosť výrobku. Na základe legislatívnych požiadaviek nemôžu byť kozmetické výrobky určené na predaj spotrebiteľovi, teda na účely zisku, vyrobené v bytových priestoroch a označenie „vyrobené doma“ je len nekalou obchodnou praktikou.

 

Nie je možné vyhnúť sa predpisom označením mydla za dekoračný predmet?

 

Ani táto možnosť nie je správna. Podľa Úradu verejného zdravotníctva musia dekoračné výrobky a suveníry spĺňať požiadavku na bezpečnosť a na trh sa uvádzajú v zmysle nariadenia č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. To upravuje povinnosti výrobcov, dovozcov, dodávateľov a predajcov, ale i požiadavky na bezpečnosť výrobku, a to v prípade, že požiadavku na bezpečnosť či obmedzenie rizík neobsahujú osobitné predpisy.

 

Za bezpečný výrobok sa považuje taký, ktorý pri bežných alebo rozumne predvídateľných podmienkach používania, inštalácie alebo údržby nie je po dobu určenú výrobcom, príp. dobu obvyklého používania, pre spotrebiteľa nebezpečný.

 

Dostávame sa teda k záveru, že dekoratívne mydlo či mydlo suvenír musí byť bezpečné pri bežných podmienkach používania (ak bolo vyrobené ako dekorácia alebo suvenír, ale aj ak sa použije na umývanie, teda ako mydlo, čo môžeme považovať za racionálne predvídateľné podmienky). Nariadenie 1223/2009 ustanovuje požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov, a preto musí mydlo spĺňať požiadavky uvedené v tomto predpise. Dekoračné mydlo alebo mydlo suvenír je preto potrebné na trh uviesť ako kozmetický výrobok.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov