Klientská Zóna
Blog -> Predaj elektronických spotrebičov cez internet


Upraviť novinku
19.04.2017   |
overenyshop.sk

Predaj elektronických spotrebičov cez internet


Pri predaji elektrických spotrebičov cez internet ste povinní zákazníkovi zobraziť povinné energetické údaje ešte pred nákupom. Elektrické spotrebiče pre domácnosť musia byť označené energetickým štítkom.

Energetický štítok síce zabezpečuje dodávateľ, predajca je však povinný zabezpečiť, aby sa žiaden prístroj nepredával bez tohto štítka. Tento štítok musí obsahovať všetky povinné údaje a musí byť dobre viditeľný.

Pri predaji cez internet ste povinní zabezpečiť, aby v e-shope zákazník dostal povinné informácie ešte pred nákupom.Zákon 182/2011 o štítkovaní energeticky významných výrobkov ukladá povinnosť poskytnúť konečnému užívateľovi informáciu uvedenú na štítku alebo v informačnom liste pred nákupom energeticky významného výrobku, pokiaľ je energeticky významný výrobok ponúkaný na predaj, prenájom alebo na predaj na splátky prostredníctvom katalógu, poštovej služby, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobomneumožňujúcim predvedenie výrobku.

Najlepšie bude ak ku produktovým obrázkom pridáte aj fotografiu štítku. Fotografie si buď sami odfoťte alebo vyžiadajte od dodávateľa. Obrázok však nie je nevyhnutnosťou, povinné informácie môžete uviesť aj v texte pri produkte vo vašom e-shope. Treba si však dať pozor, aby ste uviedli všetky potrebné informácie ku konkrétnemu produktu, pretože sa líšia podľa kategórie produktov. Informácie treba uviesť v správnom poradí. To aké textové informácie musia byť pri akých výrobkoch určujú nariadenia vlády.

Ktorých spotrebiče musia byť označené energetickým štítkom?

Energetické štítky nie sú povinné pri všetkých výrobkoch. Musia ním byť označené len tieto druhy výrobkov pre domácnosť:

-          televízory,

-          svetelné zdroje pre domácnosť,

  • elektrické rúry na pečenie,
  • práčky, kombinované práčky so sušičkou,
  • umývačky riadu,
  • bubnové sušičky,
  • chladiace spotrebiče – chladničky, mrazničky, vinotéky,
  • klimatizačné jednotky pre domácnosť.

Okrem toho sú predajcovia povinní použiť označenie energetickej triedy výrobku aj v akejkoľvek reklame, v ktorej sa opisujú jeho technické vlastnosti. Ak teda máte vo svojom e-shope, či na webovej stránke nejakú reklamu, či už formou letáku alebo banneru, ste povinní pri danom spotrebiči uviesť aj označenie energetickej triedy. Týka sa to akejkoľvek webstránky, ktorá uvádza technické informácie o spotrebiči či technického listu o spotrebiči.

 

V zákone je uvedené, že každý propagačný materiál energeticky významného výrobku, v ktorom sú opísané konkrétne technické parametre tohto výrobku, hlavne technická príručka a leták výrobcu musí v elektronickej aj tlačenej podobe obsahovať informáciu o spotrebe energie alebo informáciu o triede energetickej účinnosti energeticky významného výrobku.

V prípade, že predajca nemôžete použiť žiaden vlastný štítok, musí to byť štítok dodaný dodávateľom. Tento štítok nesmiete nijako meniť ani upravovať.Štítok slúži nato, aby spotrebiteľov informoval a poskytol možnosť porovnávania a rozlišovania parametrov domácich spotrebičov. Povinnosť označovať výrobky energetickými štítkami určuje zákon č.182/2011 o štítkovaní energeticky významných výrobkoch.

Dajte si pozor na kontrolu

Označenie výrobkov štítkami kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Tá kontroluje, či sú výrobky označené energetickými štítkami, či obsahujú všetky požadované údaje podľa platných predpisov a či je štítok umiestnený takým spôsob, aby bol jasne viditeľný a nezastretý.

V prípade predaja cez internet kontroluje, či sa energeticky významný výrobok, pri ktorom sa dá predpokladať, že koncový používateľ neuvidí vystavený predmetný výrobok predáva s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s platnými predpismi. Okrem toho SOI kontroluje aj to, či reklamný materiál pre konkrétny model uvádza triedu energetickej efektívnosti ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny. Slovenská obchodná inšpekcia ďalej kontroluje aj technicko-propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu, kde sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, obsahuje odkaz na triedu energetickej efektívnosti.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov