Klientská Zóna
Blog -> Škodový zápis a povinnosť jeho spísania pri doručení poškodeného tovaru


Upraviť novinku
03.12.2019   |
overenyshop-sk

Škodový zápis a povinnosť jeho spísania pri doručení poškodeného tovaru


Vyžadujete v rámci svojho e-shopu od zákazníka, aby v prípade doručenia poškodenej zásielky spísal s prepravcom škodový zápis? Vedzte, že zákazník to môže odmietnuť. Nemá totiž takúto povinnosť.

Zákazníkova povinnosť spísať s kuriérom alebo prepravcom škodový záznam je často uvádzaná v obchodných podmienkach alebo na webovom sídle e-shopu. Zákazník však nie je povinný spisovať takýto záznam, preto mu to e-shop nemôže prikázať. Zároveň môže tovar prebrať aj v prípade, že je poškodený, a reklamovať ho neskôr, resp. kedykoľvek počas záručnej doby. Napriek tomu sa často uvádza opak.

 

V prípade prikazovania zákazníkovi, aby s prepravcom spísal škodový záznam, ide o neplatnú podmienku. Zároveň ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, za čo hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá definuje povinnosť spisovania škodového záznamu nasledovne: „Povinnosť spisovať škodový zápis – ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z., nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí nie je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis).“

 

Neexistuje právny predpis, ktorý by kupujúcemu ukladal takúto povinnosť. Ustanovenie, ktoré upravuje spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, môže byť len odporúčaním.

Vytvorenie záznamu, ktorý informuje o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, je povinnosťou dopravcu, a to za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.

 

To, že predávajúci uloží spotrebiteľovi podmienku danej povinnosti bez právneho dôvodu, je porušením zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi akékoľvek povinnosti bez právneho dôvodu, čím zároveň porušuje § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.

 

V prípade, že aj vy v e-shope uvádzate, že zákazníkovou povinnosťou je spísanie škodového záznamu, odporúčame túto informáciu z obchodných podmienok odstrániť, príp. zmeniť nasledovne:

Ak bude tovar doručený v poškodenom stave, zákazník je povinný spísať s prepravcom škodový záznam.

Ak bude tovar doručený v poškodenom stave, zákazníkovi odporúčame, aby s prepravcom spísal škodový záznam.

 

Zároveň odporúčame z obchodných podmienok odstrániť informáciu, že neskoršia reklamácia nebude možná, keď zákazník nespíše škodový záznam.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov