Klientská Zóna
Blog -> Súhlas s obchodnými podmienkami: E-shop ho od zákazníka vyžadovať nemôže!


Upraviť novinku
02.07.2019   |
overenyshop.sk

Súhlas s obchodnými podmienkami: E-shop ho od zákazníka vyžadovať nemôže!


Odoslanie objednávky nemôžete podmieňovať súhlasom s obchodnými podmienkami. Povinnosť súhlasu s obchodnými podmienkami nemôžete uvádzať ani v samotných obchodných podmienkach.

Ako v e-shope vyžadovať súhlas s obchodnými podmienkami?

Čo znamená, že nesmiete podmieňovať odoslanie objednávky súhlasom s obchodnými podmienkami? Znamená to, že si od zákazníka nemôžete vyžadovať zaškrtnutie políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ (podobne ako na obrázku nižšie).

Vyžadovať podobný súhlas nie je prípustné

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie je takého vynucovanie súhlasu s obchodnými podmienkami neprípustné. Napríklad v rozhodnutí SK/0677/99/2015 k tomu uvádza nasledovné:

Vynucovanie si tejto podmienky spôsobuje nerovnováhu medzi právami a povinnosťami kupujúceho a predávajúceho, keďže aj keď sa kupujúci môže pred uzavretím zmluvy oboznámiť s obchodnými podmienkami predávajúceho, nemá však možnosť ovplyvniť ich obsah. Podmienky, aby spotrebiteľ súhlasil s obchodnými podmienkami navyše prenášajú na spotrebiteľa dôkazné bremeno vo vzťahu k súhlasu s obchodnými podmienkami a s ich ustanoveniami, čiže je to neprístupná.

Dajte si teda pozor, či neuvádzate takúto podmienku vo vašich obchodných podmienkach. Ak by ste ju tam ponechali hrozila by vám pokuta od SOI a to až do výšky niekoľkých stoviek eur.

Rovnaký pozor si dajte aj nato, či si súhlas nevyžadujete pri objednávke zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“, obzvlášť ak objednávku nie je možné odoslať bez zaškrtnutia tohto políčka. Problémom predídete aj ak text zmeníte napríklad na formulku „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“.

Súhlas s obchodnými podmienkami je aj tak zbytočný

Vyžadovať si zákazníkov súhlas s obchodnými podmienkami je aj tak zbytočné. Obmedzovali by ste tým totiž práva zákazníka a dávali mu povinnosti nad rámec zákona. Takéto obchodné podmienky by boli teda automaticky neplatné. Okrem toho zákazník disponuje svojimi spotrebiteľskými právami, či už ich máte zakotvené v obchodných podmienkach alebo nie.

SOI v tejto záležitosti uvádza:

Zmluvné podmienky nemôžu byť formulované v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa teda nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, či inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Za vynucovanie súhlasu s obchodnými podmienkami udeľuje SOI pokuty, tak ako už urobila v prípade mnohých e-shopov.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov