Klientská Zóna
Blog -> Súhlas so spracovaním osobných údajov v e-shope


Upraviť novinku
08.03.2018   |
overenyshop.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov v e-shope


Viete kedy musíte získať súhlas zákazníka pred nákupom a kedy môžete spracúvať osobné údaje zákazníka aj bez jeho súhlasu?

Pri predaji tovaru alebo služieb cez internet uzatvára e-shop so zákazníkom, teda spotrebiteľom spotrebiteľskú zmluvu, ktorá je uzatvorená automaticky odoslaním a potvrdením objednávky. Pre doručenie daného tovaru alebo služieb však e-shop potrebuje osobné údaje zákazníka, ktoré bude pri plnení zmluvy spracúvať.

Zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 hovorí o tzv. právnom základe spracúvania osobných údajov. Pri e-shope je týmto právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v e-shope zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. To znamená, že ak e-shop osobné údaje spracúva za účelom plnenia zmluvy, súhlas zákazníka nato nepotrebuje. Podľa § 10, odseku 3 Zákona na ochranu osobných údajov spracúva prevádzkovateľ osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Od zákazníka teda vo vašom e-shope nemusíte žiadať súhlas so spracovaním údajov. V obchodných podmienkach tak nemusíte spomínať, že odoslaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Taktiež nepotrebujete zaškrtávacie políčko s textom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“.

Súhlas však nepotrebujete len za predpokladu, že spracúvate osobné údaje zákazníka výlučne len pre vybavenie objednávky. Tak či onak si však musíte splniť niektoré informačné povinnosti, ktoré môžete zákazníkovi sprístupniť napríklad v obchodných podmienkach.

 

Tieto informácie musia zákazníka oboznámiť s:

  • zoznamom alebo rozsahom spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, telefón, e-mail, atď.),
  • účelom na ktorý sa osobné údaje zákazníka spracúvajú (teda pre plnenie spotrebiteľskej zmluvy),
  • poučením o právach zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov,
  • tretími stranami, ktorým poskytnete osobné údaje (teda kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta a pod.),
  • identifikačnými údajmi prevádzkovateľa e-shopu.

Povinnosť získania súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Ak chcete zákazníkom odosielať obchodné ponuky alebo newsletter, vykonávate marketingovú činnosť, ktorá si súhlas so spracúvaním osobných údajov vyžaduje. Súhlas udeľuje zákazník dobrovoľne. Na odber newslettera sa zákazník musí prihlásiť. Bez výslovného súhlasu zákazníka mu newsletter posielať nemôžete. Ak teda chcete posielať svojim zákazníkom takéto reklamné maily potrebujete svoj e-shop zaregistrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov (ako “Informačný systém marketing”).
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov